Les espèces

Mandarin bariolé

Synchiropus picturatus
Synchiropus picturatus male adulte © Fréderic Fasquel

Labre nettoyeur

Labroides dimidiatus
05_-_labroides_dimidiatus.jpg

Crevette bleue du Gabon

Atya gabonensis
048_atya_gabonenesis.jpg

Poisson chat coucou

Synodontis multipunctata
038_synodontis_multipunctatus.jpg

Poisson chat

Clarotes laticeps
034_clarotes_latipes.jpg

Tilapia

Sarotherodon melanotheron
d3_sarotherodon_photo_ff_4.jpg

Poisson couteau africain

Xenomystus nigri
012_xenomystus_nigri.jpg

Pungu

Pungu maclareni
04_pungu_maclareni.jpg

Pindu

Stomatepia pindu
03_stomatepia_pindu.jpg

Tetra cœur saignant

Hyphessobrycon erythrostigma
014_hyphessobrycon_erythrostigma.jpg

Scalaire

Pterophyllum scalare
06_pterophyllum_scalare.jpg

Poisson chat à queue rouge

Phractocephalus hemioliopterus
03_phractocephalus_hemioliopterus.jpg

Serran nain de Fridman

Pseudochromis fridmani
06_pseudochromis_fridmani.jpg

Poisson-rasoir

Aeoliscus strigatus
03_aeoliscus_strigatus.jpg

Sarcophyton

Sarcophyton sp.
05_sarcophyton_sp.jpg

Lobophyton

Lobophytum sp.
lobophyton_sp.jpg

Ecrevisse bleue de Floride

Procambarus alleni
procambarus_alleni.jpg

Citrinellum

Amphilophus citrinellus
06_amphilophus_citrinellus.jpg

Pages

Haut de page